Hvilke data indsamler vi om dig?
Besøger du vores hjemmeside, registrerer vi oplysninger til statistisk brug: IP-adresse, styresystem, internet-browser og aktiviteter på siden, fx hvilke artikler, du ser eller søgeord, du benytter. Vi registrerer ikke hvem du er og kan kun identificere den besøgende i form af ovenstående oplysninger.
Vi benytter ikke cookies.
Tilmelder du dig til et nyhedsbrev, registrerer vort system, det navn og den email adresse, som du opgiver og sender dig en mail for bekræftelse af dit ønske om at modtage nyhedsbrevet. Vi registrerer at du har bekræftet ønsket om at modtage nyhedsbrevet (og ellers sender vi det ikke) Vi søger ikke på nogen anden måde, at bekræfte korrekthed af det oplyste navn og email adresse.
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement på vores nyhedsbrev via et link nederst i hver udsendt mail.

 

Hvordan bruger vi dine data?
Den oplyste email adresse samt navn benyttes til udsendelse af det eller de nyhedsbreve, du har tilmeldt dig og absolut ikke andet.

Vi bruger de indsamlede statistiske data til statistik over benyttelsen af vores hjemmeside. Statistikken indeholder ikke personidentifikation, men alene de ovenfor nævnte data.

Opsiger du nyhedsbrevet vil navn og email fortsat være registreret med information om opsigelsen i max 1 år.

Hvem får adgang til dine data?
Nyhedsbrevet udsendes automatisk ud fra de registrerede data. InfoShares administratorer har adgang til en liste over modtagere af nyhedsbrevet. Listen udleveres ikke til andre.

Hvor længe opbevarer vi data?
Vi opbevarer din registrering så længe du fortsat modtager et af vore nyhedsbreve og efter opsigelse i max 1 år.

Dine rettigheder
Du kan få indsigt i de data, vi behandler om dig og kræve at få data slettet, Vi har ingen mulighed for at berigtige oplysningerne, da de alene er oplyst af modtageren af nyhedsbrevet, men du kan til enhver tid opsige abonnementet på et nyhedsbrev og oprette dig igen med en ny modtageradresse.

Kontakt og klager
okedb.dk drives af InfoShare, CVR-nr. 14335587 og du er altid velkommen til at kontakte vores dataadministration på email dpo@infoshare.dk

Du kan klage over vores databehandling til vores dataadministrator eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Ændringer
Vores persondatapolitik kan ændres men altid ses på vores hjemmeside. Hvis vi ændrer vores persondatapolitik, og det har betydning for behandlingen af data om dig, vil vi orientere dig herom.