Mailserver tjek

Hver dag sender og modtager vi emails og vi ville slet ikke kunne klare os uden. Og det er simpelthen et fantastisk system – bare det, at man kan svare på en henvendelse når man har tid og ikke skal lade sig afbryde som man skal med en telefonopringning.

Og det fungerer som regel bemærkelsesværdigt problemfrit. Men det gør det kun fordi, der sker en del bag overfladen. På et tidspunkt var 90% af alle de mails, der bevægede sig rundt på internettet spam mail og jo før man kan få dem elimineret jo bedre: De bruger internet kapacitet og hvis de når frem til dig, bruger de også lidt af din tid til at vurdere dem inden de får sparket.

Så derfor er der en række spam-detekteringsmetoder, der finder sted inden du ser din mail. I korte træk er der tre typer af metoder:

Kontrol af server-identitet og troværdighed

Kontrol ud fra mailens “kuvert” eller “brevhoved”, fx afsender og modtageradresser

Kontrol ud fra mailens indhold

Ingen af disse metoder er 100% fejlfrie, så derfor benytter de modtagende server altid en kombination af forskellige metoder. Du vil derfor kunne opleve, at du måske ikke kan sende til en bestemt gruppe adresser, men godt kan sende til alle andre.

I webmailen tilknyttet outlook.com (og hotmail.com) kan man fx støde på følgende advarsel:

Be careful! This sender failed our fraud detection checks

og det centrale ord er her “our” – alle har hver deres gruppe af tests.

Serveridentitet tjekkes ud fra de opsætninger, der er foretaget på domænets navneservere og serveren selv (se fx denne artikel hos unoeuro.com) og dens troværdighed tjekkes ved at undersøge om domænet eller ip adressen er optaget på en eller flere sorte lister. Alt sammen ret besværligt, ikke mindst, hvis man har en server, der er havnet på en eller anden liste.

MxToolBox giver en lang række hjælpeværktøjer, som kan hjælpe med at vurdere situationen, hvis der er problemer. Disse værktøjer er en uvurderlig hjælp, hvis man selv har en mailserver, fx kan man på een gang tjekke om ens mail-domæne findes på over 100 forskellige sorte lister.

Men selv om værktøjerne er en stor hjælp, så er brugen af dem ikke noget, der kræver en anelse specialviden. Og som regel god tid.

Som almindelig bruger kan man sende en mail til ‘ping@tools.mxtoolbox.com’ og så får man en rapport tilbage, som eventuelt indeholder en angivelse af et problem – denne rapport kan man så sende videre til den, der administrerer ens mailserver og dermed – måske – fremme en undersøgelse af problemerne.

Du kan også tjekke mailserver indstillinger hos senderscore.org – ikke så omfattende, en glimrende, hvis du skal tjekke indstillinger for din egen mailserver.

Du kan finde en god step-by-step kontrolliste her: glockeasymail.com unable-deliver-emails-hotmail

Microsoft har en tjekliste for levering til deres domæner her: mail.live.com mail/troubleshooting og deres krav er beskrevet her: mail.live.com mail/policies

Der er en tilsvarende for gmail her:glockapps.com remove-ip-address-gmail-blacklist