RejsAdm5 (Demo)

0,00 DKK

Priser fra 800,00 se oversigt i produktbeskrivelse.

RejsAdm5 giver mulighed for elektronisk oprettelse af medarbejderens rejseafregning med anvendelse af de korrekte satser m.v., registrering af udbetalte valuta-forskud og andre af institutionens udlæg, registrering af modtaget returvaluta samt udskrift af tastebilag til institutionens regnskaber.

Kategori:

Beskrivelse

Nem tilpasning til organisationens regler

RejsAdm kan brugesRA_image001 umiddelbart med et sæt standardregler, men kan også tilpasses på mange måder til organisationens eget regelsæt helt uden pro¬grammering. Men ønsker I ændringer, der kræver programmering, vil I blive posi¬tivt overrasket over, hvor hurtigt og billigt det kan gøres.

RejsAdm findes på dansk og engelsk og yderligere sprog kan tilføjes i samar¬bejde med InfoShare.

 

Billig i drift 

Det behøver ikke at koste noget som helst at bruge RejsAdm. Køb programmet og brug det. Færdig!

Vores største kunde, Udenrigsministeriet, har en årlig udgift til tilpasninger og hjælp til problemløsninger på under 10 kr pr medarbejder.

Priser for RejsAdm5
  Licenser: Pris:

 

RejsAdm5 personlig licens (én navngiven bruger) 1 brugerlicens 800 kr. eksl. moms
RejsAdm5 1 brugerlicens 11.900 kr. eks. moms
RejsAdm5 5 brugerlicenser  15.900 kr. eks. moms
 
RejsAdm5 Ubegrænset brug  21.900 kr. eks. moms