Clickbait forklaret

posted in: Internet, Tips | 0

Clickbait – klikkemadding – er en mere og mere omsiggribende og irriterende skriveteknik. Især for alle os, der mener at en overskrift så godt som muligt skal fortælle hvad artiklen drejer sig om. Men i en verden, hvor indtjeningen afhænger af antal klik, er der nogen der har fundet ud af at skrive overskrifter, der ikke afslører noget, men blot pirrer læserens nysgerrighed.

Derfor er metoden også udbredt i forbindelse med fake news, men også på mere sanddru nyhedssider. Det har Andreas Bygbjerg lavet en specialeafhandling om og du kan læse en præsentation her på Videnskab.dk: Her er årets bedste speciale – du gætter ALDRIG, hvad det handler om!

Se fx hans opgørelse af hyppigheden, som den er optalt på en række medier – BT i top og DR i bund – jeg håber ikke, at der er nogen, der får held til at reducere dr.dk, så vi skal finde os i BT metoder overalt.: