Oversigt over illegale loginforsøg

posted in: Sikkerhed, virus m.v., Windows | 0

Har andre adgang til din computer? Eller er der nogen, der forsøger, at få adgang til din computer?

Det er vel nok et par af de væsentligste spørgsmål, man stiller sig, hvis man er bekymret for sikring af sine data mod illegal adgang: Oversigt over foretagne gyldige logins kan fortælle dig om din PC bliver brugt på tidspunkter, du ikke kan have brugt den selv og oversigt over illegale login forsøg kan fortælle dig om nogen prøver at hacke sig ind på din computer (brute force hacking).

Windows har en omfattende hændelseslog, så man kan vel bare kigge i den? Nix – lige præcis disse væsentlige oplysninger logger Windows ikke. Med mindre man beder den om det. Så klik på søgeikon (lup) nederst til venstre i Windows 10 og skriv gpedit.msc (Global Policy Editor i Microsoft Console). Klik på de små pile for at åbne afsnit for Windowsindstillinger – Sikkerhedsindstillinger – Lokale politikker – Overvågningspolitik. Dobbeltklik på Kontologonhændelser og slå både Vellykkede og Mislykkede til.

Så overvåger Windows loginforsøg, men det vil jo også være rart, at kunne se en oversigt. Og det er selvfølgeligt vanligt Microsoft-simpelt: Klik på luppen og søg efter logbog (eller brug den engelske betegnelse event) og klik på det fundne logbog-program. (Tidligere kaldet Hændelseslog eller Eventviewer). Her højreklikker man på Windows-logger og vælger Brugerdefineret visning (i Windows 7 skulle man oprette og gemme et filter). Her sætter du flueben i Oplysninger og indtaster event-id nr 4624 og gemmer det som “OK kontologins”. Og gentager festen med event-id nr 4625 og gemmer den som “Fejl loginforsøg”.