År 2038 unixdate problem

posted in: Linux, Programmering | 0

Unixdate anvendes i mange systemer, ikke mindst web-tjenester og fx i datoer i filsystemet. Unixdate er et heltal, der angiver antal sekunder siden 1. januar 1970 og den gemmes som udgangspunkt i en signed 32 bit integer (negative tal er før 1970) og det giver et maksimum svarende til 19. januar 2038. Denne – eller en senere dato – kan man sagtens have brug for at registrere inden den optræder, fx som en “udløbsdato” for en licens eller service. På 64 bit Linux og BSD systemer er problemet løst ved at benytte en 64 bit signed integer, men 32 bit Linux har stadig problemet.

I øvrigt vil næste version af Ubuntu Linux være sidste version, der også kan hentes som 32 bit – fremover vil der kun være 64 bit Ubuntu til download.

De aller fleste mennesker vil ikke behøve at bekymre sig om dette, men udviklere bør være klar over problemet. Se flere detaljer på Wikipedia.