Instagram: 49 mill profiler scraped

posted in: Internet | 0

Ifølge Techcrunch har 49 millioner Instagram brugere fået indsamlet (“scraped”) deres brugerprofiler på Instagram og fået dem lagt i en ubeskyttet database på nettet. Databasen er nu lukket, men da Techcrunch undersøgte problemet (formodentligt i går) voksede databasen stadig time for time.

Det tyder på, at de 49 millioner profiler har indeholdt offentligt tilgængelige oplysninger, som er blevet brugt til at prissætte betalingen til såkaldte “influencers” (bloggere, der mod betaling, omtaler og fremhæver bestemte produkter). De væsentligste parametre i denne sammenhæng har været identifikationen af bloggeren og oplysning om antal “følgere”. Databaseejeren er et firma i Indien men selv om firmaet ligger udenfor EU, så gælder GDPR reglerne om beskyttelse af EU borgeres personlige oplysninger stadig. Om så EU vil gøre noget ved det, vil tiden vise. I øjeblikket undersøger Instagram/Facebook om dataene er indsamlet på lovlig vis. Hvis de er det, så er “det eneste” ulovlige i sagen tilsyneladende at EUs GDPR regler er overtrådt, dels ved at profilejerne ikke er blevet informeret og dels ved at de personlige oplysninger ikke har været beskyttet.

Version2 har skrevet om sagen her.