Python stand-alone windows executable mv

posted in: Programmering | 0

Programmeringssproget Python bliver nu automatisk installeret under Windows 10. Man kan så gætte på, at det gradvist kommer til at overtage pladsen fra Microsofts egen Windows Powershell så de tusinder af udviklere, der benytter Python kan få enklere adgang til også at afvikle Pythonprogrammer under Windows. Det har dog længe været muligt – man skulle blot selv installere sproget.

Som udgangspunkt er python et scriptsprog, der kræver at Python (i den rigtige version) er installeret på computeren. Det er dog også muligt, at kompilere et Pythonprogram så det kan afvikles på en Windows PC uden at Python er installeret. Man kan bruge Python + PyInstaller til at udvikle programmet og pakke det sammen i en Windows eksekverbar fil. PyInstaller sørger for at inkludere alle de nødvendige libraries, der er brugt i programmet og når Windows-programmet startes bliver disse biblioteker m.v. automatisk udpakket til en midlertidig placering, hvor Python programmet så kan finde dem. Vi har dog oplevet, at der kan forekomme problemer fordi Python “overhaler” Windows Stifinder: Bibliotekerne er måske nok pakket ud, men Window har stadig en fillås på de sidst udpakkede, så når Python skal bruge dem (og Python er ret hurtig), kan de ikke findes. Pyinstaller har to valgmuligheder, der kan påvirke dette: OneDir eller OneFile og vi har kun oplevet problemet, når vi benytter OneFile.

PyInstaller er det ene af to generelt brugte værktøjer til at lave Windows Executable. Du kan evt. også bruge Py2Exe, hvis den passer dig bedre.

Se evt. denne vejledning om brug af PyInstaller.

Python er et fremragende program til programmering af diverse (små) specialbehandlinger af data – også store datamængder. Hvis du vil grave dybere i mulighederne bør du også se på Anaconda. Anaconda er en distribution af en række værktøjer, der udgør en god samling for udvikling af programmer til databehandling og visualisering. Anaconda indeholder blandt andet Jupyter Notebook, som er et fremragende værktøj til både at programmere i Python og samtidigt dokumentere datakilder og programmeringsmæssige overvejelser. Og så er der hurtig og enkel adgang til download af yderligere 1.500 programmer til behandling af data. Egentligt kunne de godt have taget SqLite database browser med i pakken, men den kan man hurtigt selv hente og installere.

Lidt ved et tilfælde ser vi her forårets komme i påsken 2019: Et Python program opsamler temperatur fra en NodeMCU programmeret sensor i kælderen og SqLite Browser viser de opsamlede data samt et filtreret gennemsnit (fra et igangværende projekt vedr. måling af vandspild)
Fra samme projekt ser vi her et udsnit af en Jupyter notebook hvor vi har gang i matematisk beregning af den forventede temperatur: Python kode, output og kommentarer i den samme notebook.