Copyright direktivet – trussel mod internet?

posted in: Internet | 0

I næste uge (26.3 2019) skal Europaparlamentet stemme om det nye Copyright direktiv. Især artikel 11 og 13 er dybt problematiske. På den ene side er det ikke rimeligt, at store internetfirmaer tjener på andres intellektuelle eller kreative arbejde, men på den anden side er det som om lovgiverne har glemt, at fremskridt altid opstår fordi vi kan bygge videre på hinandens arbejde og at den oprindelige hensigt med copyright bestemmelserne var at sikre, at det kunne lade sig gøre. Nu får man mere på fornemmelsen, at copyright bestemmelser ofte benyttes til at sikre indtjeningen hos forlagsvirksomheder. Det store problem i EUs forslag til nye regler, er de krav som stilles overfor internet udgivere til at sikre at copyright bestemmelserne ikke overtrædes: Hvis disse krav er teknisk rigide og gælder for alle, så er det kun de største udgivere, der kan opfylde dem og alle mindre udgivere eller udgivere, der er afhængige af frivilligt arbejde, risikerer at blive kvalt i processen. Derfor har man efter sigende lavet lempeligere regler for mindre udgivere, men jeg kan ikke finde disse “lempeligere bestemmelser” i direktivforslaget. Artikel 17 nævner nogle konkrete anvendelser, der undtages fra bestemmelserne, og det forekommer mig lidt farligt: Så er alt, hvad der ikke er nævnt i undtagelserne, altså omfattet? (Det minder mig lidt om karikaturen af “Forbuds-Sverige”: Alt er forbudt med mindre det er eksplicit tilladt.)

I dag har Wikipedia Danmark aktionsdag mod Copyright direktivet: Wikipedia Danmark er lukket med en opfordring til de besøgende om at forholde sig til forslaget. Du kan finde mere om modstanden mod forslaget hos SaveYourInternet. Det lidt besynderlige i modstanden er at Google og co er modstandere fordi det vil ramme dem (økonomisk), men de fleste modstandere er modstandere fordi forslaget lægger ekstra magt til kontrol af informationsstrømme i hænderne på netop Google og co.

Se i øvrigt Computerworlds omtale og EUs nyhedsbrev samt oversigt over indholdet. Og her finder du en liste over de danske medlemmer af europaparlamentet.

Wikipedia Danmarks aktionsopfordring.

På en dårlig dag synes jeg, at det virker som en uhellig alliance: EU politikere kan tjene popularitetspoint ved at stille krav og udskrive bøder til teknologikæmperne. Bøder som de snildt kan betale. Og krav som medvirker til at mastodonterne får hjælp til at holde konkurrenter ude af billedet. Suk.