Dokumentbeskyttelse

posted in: Tips | 0

Med digital udgivelse er det utroligt nemt at kopiere og videresende både uddrag og hele dokumenter. Eller for den sags skyld at plagiere: Kopiere en del af et dokument og videresende det som sit eget.

Og det er jo herligt, hvis du har et budskab, som du gerne vil dele med andre, Men det er knapt så herligt, hvis det er et dokument, som du har brugt meget arbejdstid på at udarbejde og du har tænkt dig, at det kun skal stilles til rådighed for bestemte personer, fx de, som har betalt for det.

Juridisk beskytter ophavsretsbestemmelserne mod misbrug af “værker”, men en håndhævelse ved hjælp af retssystemet er nok ikke det, de fleste rådgivere drømmer om at bruge deres tid, penge og renomé på. Især ikke da, det kan være en meget vanskelig sag at afgøre om et eller andet er “et originalt værk” (Læs fx mere om dette på Wikipedia om ophavsret).

En anden form for beskyttelse af et leveret stykke arbejde, fx en rapport eller vejledning, er licensbestemmelser: Du sælger ikke din rapport, men en licens til brug af rapporten. Licensbestemmelserne beskriver så hvordan den pågældende rapport må anvendes, fx “Rapporten kan kopieres frit til brug indenfor firma xyz. Udlevering til tredjepart er ikke tilladt.”

Teknisk kan man dog også gøre lidt for at gøre kopiering og plagiering så besværlig, at folk tænker sig om en ekstra gang (og jeg vil tro, at de fleste overtrædelser af ophavsretsbestemmelserne sker fordi, det er så let, at folk slet ikke når at tænke på, at det kan være forkert.).

PDF dokumenter

Den mest almindelige metode til begrænsning af utilsigtet genbrug (eller for den sags skyld “æreskrænkende gengivelse”: Ændring af indholdet og genudgivelse) er udgivelse i form af PDF dokumenter. De fleste tekstbehandlingsprogrammer giver mulighed for at dokumentet kan gemmes som et pdf dokument (eller du kan printe til en virtuel pdf-printer, se PDF filer og anden konvertering) og det giver en noget bedre beskyttelse end hvis du udleverer en tekstbehandlingsfil (fx et Microsoft Word dokument). Selvfølgelig kan beskyttelsen omgås ved at man sender pdf dokumentet igennem et OCR program, der laver billedet af ordene om til redigerbare ord, men hvis det kun er et spørgsmål om at gøre plagiering tilpas besværlig, er det en udmærket form for beskyttelse.

Beskyttelse af Word dokumenter

Man kan faktisk også beskytte et Microsoft Word dokument mod kopiering. Du kan finde en vejledning til det her: Kumar on protecting word documents

Online documents

Du kan også distribuere dine dokumenter via forskellige arkiver på internettet: Så vil det være de adgangsrettigheder, du tildeler, der afgør, hvem, der har adgang til at hente dokumentet, fx gennem deling i Google Docs, Dropbox, Evernote, o.s.v. Det forhindrer dog ikke, at en af de personer, du har givet adgang til din rapport eller vejledning efterfølgende kopierer den til alle vennerne. InfoShare tilbyder en alternativ metode, hvor dette ikke er muligt: Ved hjælp af Online documents systemet forlader selve vejledningsteksten aldrig systemet på Internettet og selv om dine kunder kan udskrive en kopi, typisk af en udfyldt tjekliste, vil den altid være forsynet med både dine forfatteroplysninger OG navnet på den bruger, der har skrevet den ud. Du kan se et par eksempler på brug af onlinedocuments systemet her: Sikkerhedskortet og Dagsorden.nu