EU klar med ambitiøs plan for it udvikling.

posted in: Tips | 0

EU forventer flere milliarder kroner investeret i it gennem offentligt-private partnerskaber i de næste år.

Som man kan se i EUs pressemeddelelse, så er mange af initiativerne af administrativ art, men de forventer også at starte store pilotprojekter indenfor

  • internet of things
  • advanced manufacturing and technologies
  • smart cities and homes,
  • connected cars
  • mobile health services

Du kan også se Computerworlds artikel om sagen her.

InfoShare arbejder også med Internet of Things – konkret med et udviklingsprojekt, hvor vi benytter en micro-computer til at læse tal fra en hvilket som helst tal-visende måler (fx en Landis og Gyr kW måler) og forvandle disse billeder til digital information, men ellers mest fordi det er sjovt. Det kan du se mere om her: www.rpiot.dk