Klippe-klistre overalt

posted in: IT skolen | 0

Ctrl+C – Ctrl+V er vore bedste venner.

En af de største tidssparere i Windows er muligheden for at klippe-klistre stort set hvad som helst og stort set hvor som helst. Men der skal være en vis rimelighed i kopiering: Tekst kan kopieres til programmer eller indtastningsfelter, der “forstår tekst” og tilsvarende med billeder og hele filer. Filer forstås stort set kun af Windows Stifinder (programmet, der viser hvad du har liggende i mapperne på din PC), mens nogle programmer kan forstå (og modtage en kopi) både billeder og tekst.

Arbejdsgangen er Marker det der ønskes kopieret – Kopier – skift til det sted hvor det kopierede skal sættes ind – Sæt ind.

Hver af disse funktioner kan udføres på flere måder, men de vigtigste er:

  • Marker et billede ved at klikke een gang på det.
  • Marker en tekst ved at trække musen hen over teksten mens du holder venstre musetast trykket ned. Et enkelt ord kan markeres ved at dobbeltklikke på ordet.
  • Marker et område eller flere billeder ved at klikke foran det første bogstav eller på det første billede og derefter holde Skift tasten nedtrykket og klikke på det sidste.
  • Marker “alt” i en eller anden sammenhæng ved at trykke på Ctrl+A (Hold Ctrl tasten nedtrykket og tryk en gang på A tasten).
  • Kopier ved at trykke på Ctrl+C (Hold Ctrl tasten nedtrykket og tryk en gang på C tasten) eller ved at højreklikke på det markerede og vælge Kopier fra den højrekliks-menu, der kommer frem. Nogle programmer forstår kun den ene af disse metoder.
  • Sæt ind ved at klikke en gang med musen, der hvor du vil have det kopierede sat ind og trykke på Ctrl+V. Eller højreklik på stedet og vælg menupunktet Sæt ind. Også her gælder det at nogle programmer kun forstår den ene af de to metoder.

I stedet for Ctrl+C kan man bruge Ctrl+X (eller højrekliksmenuens Klip). Så bliver der ikke kopieret, men i stedet flyttet: Det markerede fjernes der hvor du henter det. Mens det er under flytning ligger det i Windows udklipsholder og den forsvinder hvis du lukker din PC eller bare logger ud fra din brugerkonto.